Laatste nieuws.....

De foto's van de Bieravond en de Kerkmis staan online


Willem van Rossum en Koos Elbers tot erelid van De Scheresliepers benoemd

Op 15 oktober jl. werd de eerste ALV na het coronatijdsperk gehouden door carnavalsvereniging De Scheresliepers in Katwijk. Er was weer echt behoefte aan het opstarten van het carnavalsseizoen gezien de zeer goede opkomst van leden in Café Van Kempen. Er stond dan ook wel wat op het programma.

Na een bestuurslidmaatschap van maar liefst 21 jaar voor Willem van Rossum, waarvan 20 jaar als voorzitter, nam hij namelijk afscheid. Koos Elbers was maar liefst 24 jaar penningmeester van deze vereniging en vond het ook mooi geweest.

Willem van Rossum begon al in 1990 als vrijwilliger binnen de Scheresliepers. In 2000 is hij toegetreden tot het bestuur en een jaar later is hij tot voorzitter benoemd. Deze op zijn lijf geschreven functie heeft met veel energie, toewijding en betrokkenheid uitgevoerd. Hij heeft al die tijd leiding mogen geven aan deze mooie vereniging. Carnaval zat bij zijn geboorte al in zijn aderen en zeker de driekleuren van De Scheresliepers. Er waren weken van het jaar dat hij een fulltime-werkweek had aan De Scheresliepers. De vereniging zal zijn inzet zeker gaan missen, maar hoopt hem nog lang in zijn midden te mogen begroeten als 'toeschouwer' en deelnemer.

Koos Elbers was gedurende zijn bestuursperiode de schatbewaarder en dat heeft hij altijd met verve gedaan. De vereniging staat er ook nu dan ook goed voor.

De aanwezige leden vonden de prestaties van beide heren zodanig waardevol dat zij hen beiden tot erelid van De Scheresliepers hebben benoemd. Een meer dan terechte titel voor jarenlang vrijwilligerswerk.

In dezelfde vergadering nam overigens ook Astrid Kerstens afscheid als bestuurslid.

En daar waar mensen vertrekken, zijn ook weer nieuwe mensen opgestaan die als bestuurslid de kar mee willen gaan trekken. Tot het bestuur zijn toegetreden: André van Nijnatten, Sjors Homans, Alfons Gosselink, Ilona Keijzers en Wendy van Rooij. Laatstgenoemde had zich al eerder bereid verklaard om de voorzittersrol op zich te willen nemen.

In diezelfde vergadering werd dan ook de spreekwoordelijke hamer aan haar overhandigd met de bijbehorende ambtsketen.

Jeugd          Nieuws          Programma          O.P.K.          


Op de foto van links naar rechts:

Prinses Ilona, Prins William d'n Urste, Adjudant Patrick en Hofdame Wendy