Pronkzitting 2020

Wij zijn zeer zorgvuldig in het plaatsen van foto's op deze website. Mocht u toch bezwaar hebben dat een of meerdere foto's van u of uw kinderen op de site staan, maak dit dan kenbaar door een mailtje te sturen naar scheresliepers@hotmail.com. De foto's worden dan z.s.m. verwijderd.

Scheidend pronkzitting regisseur Jan-Bart Nielen krijgt Cuijkse vrijwilligerspenning.

Het weekend van 8 en 9 februari stonden geheel in het teken van de pronkzittingen bij de Scheresliepers
in Katwijk. Tijdens de zitting op zaterdagavond ontving scheidend regisseur Jan-Bart Nielen de Cuijkse
vrijwilligerspenning voor zijn inzet in de afgelopen 27 jaren.

Zoals elk jaar was de kantine van V.V. Siol weer geheel omgebouwd voor de twee pronkzittingen. De
avond werd voor het tweede jaar muzikaal geopend door Amusementsorkest Malden. In dit tweede jaar
was de groep muzikanten nog groter en het was duidelijk zichtbaar dat ze er zin in hadden.

Met het spelen van het Schereslieperslied werden Prins Paul d'n urste, zijn Adjudant Roland en hofnar
Otto met hun gevolg naar binnen gehaald. Direct hierna opende Vorst Mark de beide avonden door
Jeugdprins Dries en Jeugdprinses Marije met hun adjudanten Noud en Sven en het hele jeugdgevolg
naar binnen te halen. De gehele bühne werd vrijgemaakt voor de jeugddansmarietjes zodat zijn hun
nieuwe dansje aan het aanwezige publiek konden laten zien. Dat de meiden weer veel hadden
geoefend, was te zien aan het eindresultaat: het was een prachtig dansje geworden. Nadat de
Jeugdhofhouding was onderscheiden werd de bühne leeg gemaakt voor een heuse muzikale les die
werd verzorgd door niemand minder dan Yvon Nielen. Ook de hofhouding moest actief deelnemen aan
deze chaotische muzikale les. Het is elk jaar weer prachtig om te zien hoe Yvon haar hele tekst uit het
hoofd heeft geleerd. Het volgende optreden zou verzorgt worden door twee look a likes van Hans Klok
en werd aangekondigd als Snapt 'm.... Met het uitvoeren van diverse google trucs wisten Jeugdprins
Dries d'n urste en zijn jeugdadjudant Sven de lachers volledig op hun hand te krijgen. Nu werd het tijd
voor Prins Paul d'n urste, Adjudant Roland en Hofnar Otto om plaats te nemen in de zaal. Het
prinsenjournaal zou een inkijkje geven in het leven van de drie heren. Dat de heenreis naar Prerov in
Tsjechië luidruchtig was verlopen werd snel duidelijk en dat de heren zelf voor alternatief vervoer voor de
terugreis hadden gezorgd, leverde hilarische beelden op. Het prinsenjournaal werd verzorgd door een
groep van 26 Siol vrienden waaraan zelfs de kinderen van Prins Paul d'n urste een bijdrage leverden.
Nadat deze grote vriendengroep een pronkzittingsonderscheiding had ontvangen werd de bühne weer
helemaal leeggemaakt voor de groep Blij. Een aantal van de dames van de dansgarde had een
prachtige showdans ingestudeerd en voerde deze perfect uit. De naam van het optreden Blij is
samengesteld uit de eerste letters van de voornamen van de dames namelijk Bo, Louise, Iris en Jet.

Het was tijd voor het jaarlijkse moment van huldigingen. Geheel volgend de Schereslieperstraditie
worden de mensen die stoppen binnen de vereniging tijdens de pronkzitting in het zonnetje gezet. Dit
jaar zou de huldiging een speciaal karakter krijgen omdat scheidend pronkzittingregisseur Jan-Bart
Nielen uithanden van wethouden Maarten Jilisen de Cuijkse vrijwilligerspenning ontving. Jan-Bart Nielen
was zichtbaar verrast toen hij de vrijwilligerspenning in ontvangst mocht nemen. Wethouden Jilisen
benadrukt dat Jan-bart Nielen een grote bijdrage heeft geleverd aan de Katwijkse pronkzittingen maar
ook aan het vrijwilligerswerk binnen Katwijk.

Hierna kon voor de eerste keer de buutton worden klaargezet: niemand minder dan Pieter Flight alias
Daan van de Venne kwam vertellen wat hij zoal mee had gemaakt tijdens zijn carrière als professioneel
darter. Het komische verhaal leverde veel lach salvo's op. Het zangduo 'Dikke Mik'. Karin Elbers en
Shirley Werepas hadden weer een mooi nieuw carnavalsnummer ingezongen, maar ook het inmiddels
zeer bekende nummer "Ik bin un Heimus en Ik bin un Schereslieper" werd luidkeels meegezongen door
de hele zaal. Net voordat het pauze was, werd een leuk filmpje vertoond wat gemaakt was door de
Eigenwiezecommissie ter promotie van de Eigenwiezemiddag op carnavalszaterdag. Eivor Gosselink en
Yvon Nielen hadden met hulp van Maureen Gosselink dit leuke filmpje gemaakt. Zelfs kroegbaas Peter
van Kempen had een leuke bijrol in het geheel.

Direct na de pauze volgende een optreden dat werd aangekondigd als de 'BN-ers' back to black.
Inmiddels weet iedereen waar dit voor staat. De familie Nielen had weer een prachtige blacklight act
ingestudeerd waarbij zelfs de allerjongste familieleden een rol was toebedeeld. Nadat het Prinsenlied
2019 door de hofhouding ten gehore was gebracht, kon voor de tweede maal de buutton worden
klaargezet. Dit maal zou K.A. Neelpiep de buurtwachter plaatsnemen in de ton. Dat Katwijk in december
in rep en roer was kwam niet door project X maar door de geruchten dat Paul Broeren Prins zou gaan
worden van de Katwijkse Scheresliepers. Het was volgens K.A. Neelpiep zo erg dat de ramen werden
dichtgespijkerd, bezittingen in veiligheid werden gebracht en diverse mensen een veilig heenkomen
zochten. K.A. Neelpiep alias Tanja Cremers zal er voor zorgen dat ook in Klein Katwiek in de Kaneelpiep
in Kuuk de orde wordt gehandhaafd. Toen het gehele podium weer was leeggemaakt, konden de dames
van de Dansgarde hun mooie dans aan het publiek laten zien. Menig radslag werd door de dames
gemaakt tijdens dit spetterende optreden. Iris Weijland, Myrthe Koolen, Danouck van Elst, Louise
Loeffen en Jet Janssen hadden weer veel geoefend op deze mooie dans die door Manouk Nielen is
bedacht en ingestudeerd. Voor het volgende optreden werd de buutton weer klaargezet. De wind van
voren bleek een lezing te zijn over de winderigheid van de mens. Willy Nielen had weer een leuke buut
verzonnen met een keur aan grappen over de winderigheid van de mens. Voor het volgende optreden
moest een hele stellage op het podium worden neergezet. Met hulp van enkele leden van de Raad van
Elf werd het podium in gereedheid gebracht voor een optreden van de 'Dwarse wieven'. De dames van
het bestuur en de raad van elf zorgden voor een mooie show als mini mensjes geheel gekleed in de Siol
kleuren Oranje en zwart. Het optreden eindigde met het zeer bekende lied 'Seks met die kale' wat zeer
van toepassing is op de Hofhouding van 2019 die alle drie een kale kop hebben. Voor de laatste keer die
avond kon de buutton worden klaargezet dit maal voor 'Opa Edison'. Dat het allemaal niet meevalt als
oude van dage in het bejaardenhuis werd snel duidelijk. In het incontinentie zaaltje beleefde Opa Edison
samen met zijn vrienden van alles en nog wat. Hoe ze de leeftijd van mevrouw Van Ginneke konden
vaststellen was een hilarisch verhaal wat de hele zaal aan het lachen maakte. Peter Jansen had met
deze buut de lachers weer volledig op zijn hand. Het was inmiddels de hoogste tijd om de volgende
grote groep deelnemers naar binnen te halen. OPK wat staat voor Oud Prinsen Katwijk zou de
pronkzittingen afsluiten met het zingen van weer een aantal bekende liederen maar ook een geheel
nieuw lied geschreven door Oud-prins Tw
an d'n urste. De hele zaal zong uit volle borst mee met deze
liederen en bij het inzetten van het laatste lied ontstond spontaan een polonaise. Nadat Vorst Mark het
laatste woord aan Prins Paul d'n urste had gegeven om de artiesten te bedanken nam de nieuwe
regisseur Ilse Nielen als allerlaatste het woord. Zij bedankte iedereen die had deelgenomen aan de
Katwijkse zittingen en speciaal het aanwezige publiek want zoals Ilse zei: "zonder jullie zouden wij geen
pronkzitting kunnen maken. Vanuit de zaal ontving Ilse een luidapplaus waarmee duidelijk werd dat zij
de vuurdoop als pronkzittingregisseur met verve had doorstaan. De afterparty zou nog worden
voortgezet tot in de kleine uurtjes.

Op zondag 24 februari vanaf 13.30 uur is de Jeugdprinsenreceptie
van Jeudprins Dries d'n urste en Jeugdprinses Marije". Aansluitend volgt de Prinsenreceptie van Prins
Paul d'n urste Prinses Wendy, Adjudant Roland, Hofdame Tanja, Hofnar Otto en Jonkvrouw Janine bij
Café van Kempen in Katwijk.